Chương trình
Liên kết Quốc tế (2+2):

2 năm đầu học tại ĐH Bách Khoa TP.HCM (Quận 10), 2 năm cuối học tại ĐH đối tác ở Mỹ, Úc, Nhật (tùy theo ngành đào tạo), học hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ chương trình tăng cường tiếng Nhật) và bằng do ĐH đối tác cấp.

Chương trình
Tiên tiến (4+0):

Là chương trình được xây dựng dựa trên đề án của Bộ Giáo Dục, học tại Việt Nam 4 năm, học bằng tiếng Anh, và bằng do ĐH Bách Khoa Tp.HCM cấp. Chỉ tuyển sinh cho ngành Điện – Điện tử.

Chương trình
Chất lượng cao (4+0):

Là chương trình học tại Việt Nam 4 năm, học hoàn toàn bằng tiếng Anh và bằng do ĐH Bách Khoa TP.HCM cấp.

NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN